Etikai alapelvek

Coaching tevékenységünk során az International Association of Coaching (IAC) etikai alapelveit követjük. Az alapelvek legfontosabb elemei – melyeket mind a coach, mind az ügyfél (coachee) szem előtt tart  – a coaching folyamat során:

  • A coach hisz abban, hogy ügyfele szándékában áll a változtatás, a probléma megoldása és rendelkezik mindazon képességekkel, amelyek ehhez szükségesek.
  • A coach hisz abban, hogy ügyfele sokkal hatékonyabb megoldásokat képes találni, mint amelyeket a coaching előtt talált.
  • A coach és az ügyfél kölcsönösen tisztelik egymást. A coach tiszteletben tartja az ügyfél értékrendjét és döntéseit.
  • Az információ és az átláthatóság kiemelt szempont a coaching során. Meg kell győződni a folyamat kezdetén arról, hogy az ügyfél tisztában van a coaching folyamatával és szabályaival. Az egész folyamat átlátható kell, hogy legyen.
  • A coach elsődleges feladata, hogy az ügyfél szükségleteit szem előtt tartsa, mellyel hozzájárul az adott élethelyzet és/vagy probléma megoldásához.
  • A coach kötelezi magát arra, hogy a konzultációk során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azaz titoktartásra kötelezi magát.
  • A coach kötelezi magát arra is, hogy amennyiben az ügyféltől üzleti ötleteket hall a konzultációk során, azokat nem használja fel saját céljaira.
  • A coach és az ügyfél is elkötelezett amellett, hogy a konzultációkat pontosan és felkészülten kezdik és fejezik be.
  • A coaching folyamat végéig kerülni kell azokat a helyzeteket, ahol a konzultációkon kívül a coach és az ügyfél találkozhat. Esetleges találkozáskor a kapcsolatfelvételről az ügyfél dönt.
  • Amennyiben a coach úgy értékeli, hogy a coaching szakterületen kívül esik az ügyfél problémája, úgy jelzi ezt az ügyfél számára, melynek hatására a konzultációk felfüggeszthetők vagy megszakíthatók.

Tagjai vagyunk az IAC magyar tagozatának.

Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus

Leave a Reply