Mit adhat Önnek a coaching?

Egy coaching folyamat mindig cél- és eredmény-orientált, legfőbb hozadéka a konkrét szituáció vagy probléma hatékony megoldása. Emellett egy sikeres coaching folyamatnak számos olyan plusz eredménye lehet, mely a későbbiek során az életminőség tartós javulását eredményezi az ügyfél számára:

 • Egy konkrét, problémásabb élethelyzet sikeres megoldása a coaching technikák segítségével hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben felmerülő hasonló akadályokat is könnyebben le tudja küzdeni.
 • Fejlődik az önismerete, ezzel együtt növekedhet az önmegbecsülése és az önbizalma.
 • A önismeret elmélyítésével, így az önbizalom növekedésével jobban képessé válik érdekei érvényesítésére anélkül, hogy mások érdekeit, érzéseit megsértené.
 • A tanult technikák alkalmazásával a későbbiekben könnyebben fogja kezelni a stresszt.
 • Képes lesz felismerni a közeledő változásokat, melyekre nemcsak válaszreakciókat tud majd megfogalmazni, hanem proaktív módon elébe megy a változásoknak, azoknak alakítója lesz.
 • Képes lesz körültekintőbben megvizsgálni egyes helyzeteket, így hatékonyabban tud eljutni az ö számára is megfelelő megoldásig.
 • Képes lesz felismerni és tudatosan átalakítani a berögzült megoldási mintáit, szokásait,ezáltal képes lesz hatékonyabban működő, a környezeti változásokhoz alkalmazkodó új mintákat rutinokat kialakítani.
 • A coaching fejleszti a kreatív gondolkodást.
 • A coaching változásokat generál a coachee életében.
 • A coaching segítségével a magánélet és munkahely közötti egyensúlyt könnyebben tudja majd helyreállítani.
 • A coaching hozzásegít egy tudatosabb élethez, az érzései tudatosabb megéléséhez, megfogalmazásához.
Facebooktwittergoogle_plusFacebooktwittergoogle_plus